Taithí ar stalcaireacht in Éirinn 

Níl aon taighde tiomnaithe ann faoi láthair maidir le stalcaireacht agus ciapadh in Éirinn. D’fhorbair taighdeoirí i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh an suirbhé seo a leanas chun faisnéis a bhailiú ar eispéiris stalcaireachta agus ciaptha in Éirinn.

 

Má rinneadh stalcaireacht agus ciapadh ort, b’fhéidir go mbeadh suim agat ár suirbhé a dhéanamh. Beidh an suirbhé ar fáil le comhlánú go gairid.

Níl sé i gceist go gcuirfeadh an suirbhé anacair ar rannpháirtithe, ach tá cuid de na ceisteanna a chuirtear de chineál íogair agus pearsanta. Má theastaíonn cabhair agus tacaíocht uait, téigh i dteagmháil leis an Ionad um Fhoréigean Gnéasach i gCorcaigh trí chuairt a thabhairt ar ár leathanach tacaíochta.