top of page
AdobeStock_456481463_edited.jpg

Tacaíocht d’íospartaigh na stalcaireachta


I láthair na huaire, níl aon seirbhís tacaíochta tiomnaithe d’íospartaigh na stalcaireachta in Éirinn. Tá Ionad Foréigin Ghnéasaigh Corcaigh ag tairiscint a gcuid seirbhísí faoi láthair go dtí go mbeidh a leithéid de sheirbhís ar fáil. Soláthraíonn an tIonad roinnt seirbhísí saor in aisce mar a líne chabhrach saorfhóin, faisnéis agus comhairle agus comhairleoireacht. Le tuilleadh a fháil amach, tabhair cuairt ar www.sexualviolence.ie/services.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le hIonad Foréigin Ghnéasaigh Corcaigh trí shaorfhón, téacs / Whatsapp, r-phost, na meáin shóisialta nó trína suíomh Gréasáin.


Déan teagmháil le hIonad Foréigin Ghnéasaigh Corcaigh


Saorfhón: 1800 496 496 
Téacs / Whatsapp: 087 1533 393
Ríomhphost: info@sexualviolence.ie

 

Na hAonaid Gardaí agus Seirbhísí Cosanta

Is aonaid speisialta Garda iad Aonaid Seirbhíse Cosanta a bunaíodh chun déileáil le coireanna mar fhoréigean gnéasach agus mí-úsáid teaghlaigh. Agus muid i dteagmháil le do Stáisiún Garda áitiúil, molaimid duit do Aonad Seirbhíse Cosanta áitiúil a iarraidh mar tá na Gardaí seo oilte go speisialta chun coireanna cosúil le stalcaireacht a imscrúdú. Tá 27 de na haonaid seo ar fud na tíre.  

I gcás éigeandála, tá sé ríthábhachtach go nglaofaidh tú 999 nó 112.  

Chun faisnéis agus comhairle a fháil maidir le logáil fianaise a thuairisciú agus a choinneáil, tóg ár 'An bhfuilim á stalcaireacht?' measúnú.  

bottom of page